NUMAZON Tech

SensiCom

SensiCom NB je zařízení s WIFI, Bluetooth a RF 433MHz sítí určené pro sběr dat a ovládání dalších modulů.

 • Napájení pomocí externího adaptéru přes svorkovnici a USB konektor nebo z baterie
 • Napájecí napětí 5V DC
 • Indikace stavu záložní baterie
 • Jedno-článková záložní baterie typu Li-ion
 • Reset zařízení pomocí tlačítka na DPS
 • Šifrovaný přenos na RF, párování RF prvků při instalaci technikem
 • Výstupy pro připojení dalších modulů (GPIO, I2C, UART, SPI)
 • Výstupní napětí 3,3V a 5V pro napájení modulů
 • Zařízení pracuje ve třech základních módech. Přijímač/Řídící deska/Čidlo

 

 • Přijímač – Připojen na USB (kontroléru). Odposlech se s šifrováním vzájemně vylučující

komunikace s RF sítí. WIFI vypnuta. 

 • Řídící deska (master) – Sbírá data z přímo připojených čidel a z RF sítě a přeposílá data přes WIFI

na server.

 • Čidlo (slave)– Odesílá data načtená z připojených čidel do RF sítě (je obsaženo i v módu řídcí deska). Seznam připojitelných čidel se stále rozšiřuje, nyní zahrnuje pH, EC, RTD, °t, RH, CO2ppm, PAR, ORP, ISE.
 • Popis činnosti:

  • Přístupový wifi klient pro volbu typu připojení ke kontrolérů/serveru (deska po stisknutí tlačítka vytvoří wifi AP, zde proběhne prvotní nastavení a volba komunikace). Po zvolení typu komunikace se bude chovat následovně:
  • wifi: během provozu je deska vždy wifi klient, pokud je v daném režimu wifi aktivní.

  Deska poskytuje  webové rozhraní s veřejnou a administrátorskou sekcí. Ve veřejné sekci je možné sledování provozních parametrů, v administrátorské sekci se provádí konfigurace – změna režimu desky, volba spárovaných RF prvků, volba přímo připojených čidel.

  • rádio: začne odesílat data po rádiu, kontrolér bude mít připojený přijímač. Pro případ že by bylo používáno více zařízení, každá deska má jedinečný identifikátor. Zařízení bude vytvářet wifi AP pro možnost změny nastavení (po stisknutí tlačítka)
  • Konektor U.LF pro externí WIFI anténu
  • Konektor U.LF pro externí RF anténu
  • Montážní otvory pro upevnění na DIN lištu
  • Galvanicky oddělená RS-485 s protokolem Modbus (oddělení řešit s ohledem na spotřebu celého řešení)
  • Vyvést všechny použité GPIO ESP32 na pinheader.

  SW:

  • po stisku tlačítka (TBD forma stisku – jakýkoliv stisk/dlouhý stisk/stlačené tlačítko po resetu) se aktivuje AP režim na wifi
  • webové rozhraní s uživatelskou a administrátorskou sekcí
  • administrátorská sekce vstup přes jméno a heslo, heslo měnitelné
  • uživatelská sekce – aktuální stav a popis konfigurace zařízení, bez možnosti změny

  Konfigurace

  • administrátorská sekce – konfigurace režimu (čidlo/řídicí deska/přijímač)
  • pro režim řídicí deska volba wifi sítě a jejích parametrů
  • pro všechny režimy volba přímo připojených čidel – typ připojení, adresa, typ čidla
  • pro všechny režimy konfigurace párování na RF části – u čidla mazání párovací informace a zapnutí režimu „advertising“, u ostatních režimů vyhledávání čidel v režimu „advertising“ a párování vybraných čidel
  • pro režimy řídicí deska a čidlo s wifi volba způsobu předávání dat – TBD (připadá v úvahu nař. přímé zadávání dat do DB bez účasti SW v kontroléru)
  • nastavení parametrů měření – perioda
  • možnost aktualizace SW
  • v režimu modbus-master předem daná zařízení a jejich parametry, ze kterých bude možné v rámci webového rozhraní vybírat – TBD
  • možnost budoucího rozšíření SW (např. další typy připojených čidel)

  Vstupně výstupní konektory:

  • Zapojení napájení:
   – Pin 1 +5V DC
   – Pin 2 GND
   – Pin 3 +Battery
   – Pin 4 – Battery
  • Zapojení RS-485 (Modbus):
   – Pin 1 A
   – Pin 2 B
   – Pin 3 GND
   – Pin 4 GND

  • Konektor SensiCom NB (strana master)
   – Pin 1. +5V
   – Pin 2. GND
   – Pin 3. +3V3
   – Pin 4. GND
   – Pin 5. I2C_SDA
   – Pin 6. I2C_SCL
   – Pin 7. GND
   – Pin 8. UART_RX
   – Pin 9. UART_TX
   – Pin 10. GND
   – Pin 11. SPI_VSPID
   – Pin 12. SPI_VSPIQ
   – Pin 13. SPI_VSPICLK
   – Pin 14. SPI_VSPICS0
   – Pin 15. GND
   – Pin 16. GPIO_0
   – Pin 17. GPIO_1
   – Pin 18. GPIO_2
   – Pin 19. GPIO_3
   – Pin 20. GPIO_4
   – Pin 21. GPIO_5
   – Pin 22. GPIO_6
   – Pin 23. GPIO_7
   – Pin 24. GND

  • 2x Konektor pro I2C 112504ST/RH
   Zapojení I2C:
   – Pin 1. +3.3V
   – Pin 2. GND
   – Pin 3. SCL
   – Pin 4. SDA