NUMAZON Tech

Příslušenství

Core

Jádro systému poskytující pokročilou pracovní logiku schopnou ideálně reagovat na různé sestavy připojených výkonových spotřebičů a pracovních čidel. Softwarová výbava nabízí kaskádové pěstební profily, persistentní vrstvu, záznam a bohaté možnosti zobrazení měřených dat, lokální či cloudový přístup. Samozřejmostí jsou pravidelné aktualizace a podpora vývojového týmu.

Air

Senzorové jednotky poskytující údaje o vnitřní a venkovní teplotě, vlhkosti, koncentraci oxidu uhličitého a osvitu.

FDU

Senzorové jednotky poskytující údaje o vlastnostech zálivky jako je její teplota, pH, EC, DO a ORP.

PWD

Jednotky pro připojení výkonových spotřebičů zajišťujících požadovanou regulaci vlastností pěstebního prostředí.

FCU

Jednotka pro nastavení a udržování správných vlastností fertigace (výživové zálivky). Lze využít přednastavených, nebo uživatelem definovaných hnojiv. Jednotka je schopna obsluhovat různé druhy pěstebních systémů.

PEX

Rozhraní pro připojení dalších funkčních jednotek (FDU, AIR, VN …) pro správu dalších či odlišných pěstebních prostor, nebo připojení senzorů na velké vzdálenosti.