NUMAZON Tech

NControl AGRO

Jednotka Control AGRO obsahuje řídící jednotku CORE, jednotku PWD12, která slouží k připojení výkonových spotřebičů zajišťujících požadovanou regulaci vlastností pěstebního prostředí a jednotku FCU, která slouží k nastavení a udržování správných vlastností zálivky pro jednu plodinu. Lze využít přednastavených, nebo uživatelem definovaných hnojiv. Jednotka je schopna obsluhovat různé druhy pěstebních systémů.