NUMAZON Tech

Modul pro načítání a zpracování dat z sond pro měření pH (kyselost/zásaditost), EC (elektrická  vodivost), RTD (referenční teplota).

 • Napájecí napětí 5 V (z RJ45 nebo SenCom NB)
 • I2C s 3,3 V úrovněmi
 • Volitelně zapínatelné pull-up rezistory na I2C
 • Signalizační LED pro každý modul zvlášť (R,G,B)
 • Signalizační LED pro napěťové hladiny
 • Montáž na DIN lištu
 • Všechny výstupy pro sondy galvanicky oddělené
 • RJ45 konektor pro I2C
 • 2x 4 pinový konektor pro I2C
 • Ochrana elektroniky proti zkratu vodičů sondy
 • Připojení na rádiové desky (SenCom NB) (Pomocí sběrnice I2C)
 • SW nastavitelná I2C adresa každého senzoru samostatně
 • Knihovna pro běžné Arduino desky (Mega, Uno, atd..) a ESP32
 • Implementované následující příkazy:
  – Cal (Kalibrace)
  – Export (Export kalibrace)
  – Factory (Reset do továrního nastavení)
  – Find (Rozblikání LED na modulu)
  – I (Informace o zařízení)
  – I2C (Změna I2C adresy)
  – Import (Import kalibrace)
  – K (Nastavení konstanty cely EC sondy)
  – L (Nastavení LED)
  – R (Měření výstupu)
  – Sleep
  – Status (Aktuální stav zařízení)
  – T (Teplotní kompenzace)
  – Slope (pouze pro pH)
  – RT (Přečtení naměřené hodnoty s teplotní kompenzací) (pro EC a pH)
  – RAW (pro pH mV, pro EC Ohm, pro RTD Ohm)

Měření pH:

 • Použitá dvouelektrodová sonda
 • Připojení pomocí svorkovnice
 • Až tříbodová kalibrace (Je tedy možno ukončit kalibraci po prvním, druhém nebo až po třetím kalibračním roztoku)
 • Dvouvodičové připojení sondy
 • Výstup měření přepočtený na jednotky pH
 • Použit obvod TI LMP91200
 • Rozsah 0 – 14 pH

Měření RTD:

 • Použitá měřící sonda PT100 i PT1000
 • Rozsah měřitelné teploty -120 °C až +1200 °C (v závislosti na použité sondě)
 • Čtyřbodové připojení sondy
 • Připojení pomocí svorkovnice
 • Jednobodová kalibrace
 • Výstup měření přepočtený na jednotky °C

Měření EC:

 • Konstanta použité sondy je nastavitelná fw příkazem
 • Požadovaný rozsah měření vodivosti: 0,1 S až 0,5 uS (krajní hodnoty rozsahů mohou být méně přesné.)
 • Připojení pomocí svorkovnice
 • Dvouelektrodová sonda
 • Dvouvodičové připojení
 • Až tříbodová kalibrace

Vstupně výstupní konektory:

 • Konektor pro I2C RJ-45 KEYSTONE 949
  – Pin 1. SCL
  – Pin 2. +5V
  – Pin 3. SDA
  – Pin 4. GND
  – Pin 5. Nezapojen
  – Pin 6. GND
  – Pin 7. Nezapojen
  – Pin 8. GND
 • 2x Konektor pro I2C 112504ST/RH – Pin 1. +3.3V
  – Pin 2. GND
  – Pin 3. SCL
  – Pin 4. SDA
 • Konektor pro SenCom NB
  – Pin 1. +5V
  – Pin 2. GND
  – Pin 3. +3V3
  – Pin 4. GND
  – Pin 5. I2C_SDA
  – Pin 6. I2C_SCL
  – Pin 7. GND
  – Pin 8. UART_TX
  – Pin 9. UART_RX
  – Pin 10. GND
  – Pin 11. SPI_VSPID
  – Pin 12. SPI_VSPIQ
  – Pin 13. SPI_VSPICLK
  – Pin 14. SPI_VSPICS0
  – Pin 15. GND
  – Pin 16. GPIO_0
  – Pin 17. GPIO_1
  – Pin 18. GPIO_2
  – Pin 19. GPIO_3
  – Pin 20. GPIO_4
  – Pin 21. GPIO_5
  – Pin 22. GPIO_6
  – Pin 23. GPIO_7
  – Pin 24. GND